Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 | Investiceroku.cz

Publikováno: 24. února 2023

Třináctý ročník ocenění nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 – zná své vítěze.

Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech umístily: v kategorii Konzervativní fond to byl Conseq Invest Konzervativní, mezi Progresivními dluhopisovými fondy získal první místo fond Conseq korporátních dluhopisů, za nejlepší Smíšený fond byl vyhodnocen C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced a v kategorii Akciových fondů zvítězil Fidelity Funds – America. Letos byla soutěž mimořádně rozšířena o kategorii Komoditní fondy, kde získal ocenění Schroder ISF Global Energy. Výsledky ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 23. února v pražském Mánesu.

 

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora – srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.

 

„V loňském roce jsme zaznamenali příliv investic do fondů. Měly ohromnou dynamiku a potěšující byla i jejich struktura, která se posunula k delším investičním horizontům. O investice je zájem, protože hodnota peněz vinou inflace klesá a lidé hledají řešení, jak je ochránit. Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější formou zhodnocování prostředků menších investorů. Orientaci v investičních příležitostech jim chce usnadnit i naše každoroční soutěž Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022,“ řekl Petr Jarůněk, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

 

„Bouřlivá situace na kapitálovém trhu současně představovala i obtížný úkol pro správné nastavení metodiky soutěže Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022. Jako rozdílový ukazatel nelze stanovit pouze samotnou výkonnost. Ve zhodnocování investovaných prostředků se totiž výrazně rozevřely nůžky mezi jednotlivými sektory a takové jednostranné porovnání by zcela jednoznačně nahrávalo konkrétním, úzce zaměřeným fondům, které by pouze profitovaly z tržního trendu. Proto pro nás byla neméně důležitá i stabilita vývoje v průběhu roku a schopnost portfolio managementu překonávat zhodnocením fondu tržní benchmark,“ komentuje hodnocení soutěže Karel Šulc, místopředseda představenstva společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

 

Analytický tým Fincentrum & Swiss Life Select se rozhodl rovněž vytvořit novou kategorii, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Tyto fondy měly totiž v portfoliích investorů důležité místo. Především růst cen komodit z oblasti energií a zemědělství předčil s velkým odstupem zbylá aktiva.

 

„Na investiční rok 2023 se díváme optimisticky a máme spíše pozitivní očekávání. I přes současnou nepříznivou makroekonomickou situaci, vysokou inflaci a vysoké úrokové sazby největších centrálních bank včetně ČNB vidíme potenciál růstu jak u akciových titulů, tak u dluhopisů. Ceny obou typů aktiv v minulém roce klesly na investičně zajímavou úroveň a už nejsou zdaleka tak drahé, jako tomu bylo v minulosti,“ komentuje očekávání na tento rok Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Fincentrum & Swiss Life Select, a doplňuje: Velkou nestabilitu vnesla na trh válka na Ukrajině a energetická krize. Oba tyto faktory – ovlivňující nejen kapitálový trh – tu s námi budou i nadále. A o to více je nutné dobře vybírat tituly, do kterých budeme investovat. Pokud investor využije příležitosti, kterou současná situace nabízí, může pro něj být rok 2023 úspěšný. Nebude to ovšem úplně jednoduché a je třeba být obezřetný. Právě proto představují podílové fondy vhodnou cestu, jak toho dosáhnout.“

 

 

Vítězné fondy Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022

 

Pořadí

Název fondu

Správce

Kategorie: Konzervativní fond

1.

Conseq Invest Konzervativní 

Conseq Investment Management

2.

NN (L) International Czech Short Term Bond

NN Investment Partners

3.

BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond

BNP Paribas Asset Management

Kategorie: Progresivní dluhopisový fond

1.

Conseq korporátních dluhopisů

Conseq Investment Management

2.

J&T Money

J&T investiční společnost

3.

Allianz US Short Duration High Income Bond

Allianz Global Investors

Kategorie: Smíšený fond

1.

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

C-Quadrat ARTS

2.

Active Invest Vyvážený

Conseq Investment Management

3.

Franklin Global Multi-Asset Income

Franklin Templeton Investments

Kategorie: Akciový fond

1.

Fidelity Funds – America

Fidelity International

2.

BNP Paribas Sustainable US Value Multi-Factor Equity

BNP Paribas Asset Management

3.

NN (L) US High Dividend

NN Investment Partners

Kategorie: Komoditní fond

1.

Schroder ISF Global Energy

Schroder IM

2.

Fond ropy a energetiky

Generali Investments CEE

3.

BGF Natural Resources Growth & Income

BlackRock Inc

 

Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022

 

 

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2022

„Fondy v minulém roce čelily veliké výzvě. Dynamický vývoj v důsledku geopolitického dění a obratu v měnové politice centrálních bank rozvířil globální finanční trhy napříč všemi druhy aktiv. Akciové trhy se ocitly pod tlakem vinou rostoucích nákladů firem, které byly zaviněné inflací a vyššími úrokovými sazbami. V porovnání s akciemi tak fondy mohly v nejisté době prokázat svůj nadhled a flexibilitu. Portfolio manažeři prokázali svou schopnost přizpůsobit investiční strategie vnějším okolnostem,“ komentuje výsledky ocenění Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, a upřesňuje: „V uplynulém roce jsme byli svědky velkých rozdílů mezi výherci a poraženými. Umění vybrat vhodný fond výrazně odlišovalo jednotlivé investory v konečné výkonnosti. Kvalitní, aktivně řízené fondy také dokázaly porážet pasivní investiční instrumenty plošně sledující trh.“

 

 

Konzervativní fondy

U konzervativně laděných fondů se po delší době začaly do popředí dostávat peněžní nástroje, ale i české státní dluhopisy. Svůj vývoj stabilizovaly především v druhé polovině loňského roku a pomalu začaly růst. Optimální výkonnost jim pak dodala kombinace dluhopisů s kratší splatností spolu s operacemi na peněžním trhu.

 

Progresivní dluhopisové fondy

Vývoj progresivních dluhopisových fondů velmi záležel na jednotlivých titulech v jejich portfoliu. Zásadní roli sehrály dluhopisy s menší citlivostí na růst úrokových sazeb a kratší durací, případně přímo dluhopisy s proměnlivým úročením. I u těchto fondů, které cílí na rizikovější dluhopisy s vyšším výnosem, jsme mohli vidět vetší část portfolií investovaných do bezpečnějších cenných papírů peněžního trhu.

 

Smíšené fondy

Zajímavý souboj se odehrál v kategorii smíšených fondů. Správné nastavení poměru akcií a dluhopisů v průběhu roku bylo zcela zásadní. Rok 2022 se zapíše do dějin kapitálového trhu tím, že teprve potřetí v historii současně klesaly ceny amerických akcií i bezpečných dluhopisů. Nicméně vhodný výběr investic mohl výrazně napomoci fondu v stabilitě a bránit se tak propadům na trhu.

 

Akciové fondy

V kategorii akciových fondů se prosadila portfolia, která dávala větší prostor akciovým společnostem se silným cash flow, menším dluhovým zatížením a schopností přenášet inflační nákladovost do konečných cen své produkce. Sektorově se dařilo například zdravotnictví, financím, energetice či necyklické spotřebě. Naopak katastrofální rok zažily akcie technologických firem, které dominovaly trhu v posledních letech. Výběr správných společností byl pro výkonnost fondů zásadní.

 

Komoditní fondy

Komoditní fondy jsou novou kategorií v ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Už ke konci roku 2021 jsme mohli vidět nástup energetických společností a společností zaměřujících se na těžké i lehké kovy. Dařilo se i zemědělství. Vše gradovalo loni po ruské invazi na Ukrajinu. Tato skutečnost způsobila, že komodity v roce 2022 předčily všechna ostatní aktiva. Nicméně i tak lze sledovat velké rozdíly mezi jednotlivými fondy.

 

 

METODIKA FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2022

 

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která je založená na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 hodnoceno 4541 fondů (z toho bylo 959 dluhopisových fondů, 2353 akciových fondů, 560 fondů peněžního trhu a 669 smíšených fondů).

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku odráží trendy, které vládly investičnímu trhu, a naznačuje i směry, kterými se investice budou vyvíjet dále.

Fondy jsou vyhodnocovány v pěti kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují:

  • Konzervativní fond
  • Progresivní dluhopisový fond
  • Smíšený fond
  • Komoditní fond
  • Akciový fond

 

Do jednotlivých kategorií byly nominovány fondy splňující tato kritéria:

  • Fond je registrován k distribuci na českém trhu
  • Fond je určen pro retailovou klientelu
  • Fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2022. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události
  • Fond je oceňován na denní bázi 

 

V hlavních kategoriích jsou vyhodnocovány fondy rozčleněné do kategorií podle tříd aktiv. Pro zařazení fondů do dané třídy aktiv, ke zjištění časových řad NAV fondů a jejich benchmarků jsou primárně využívána data získaná prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv. Celé vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prováděno automaticky za pomocí algoritmů posuzujících jednotlivé parametry fondů (viz tabulka), a je tak zcela objektivní.

 

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022

Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích

Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v roce 2022 a ve dvou předešlých letech, a to v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lepší.

Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě fond dosahuje vysokého výnosu při minimálním kolísání. I zde je kromě samotného roku 2022 částečně zohledněn rok 2021 a 2020.

Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu, tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět je ideální, pokud fond poráží trh za cenu nízkého kolísání a opět s přihlédnutím k historii let 2021 a 2020.

 

Pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:

 Kategorie

Absolutní výnos

Sortino ratio

Information ratio

 Akciové

20 % 

60 % 

20 % 

Komoditní

20 % 

60 % 

20 %

 Progresivní dluhopisové 

20 % 

60 % 

20 % 

 Smíšené

0 % 

100 % 

0 % 

 Konzervativní

35 % 

65 % 

0 %